iam inovasyon ve ar-ge merkezi olarak; çözüm ortaklarımızla yürüttüğümüz tüm ilişkiler ve sunduğumuz hizmet önem ve hassasiyet taşımaktadır.

Bu doğrultu da; daha iyi hizmet verebilmek için gizlilik politikamız doğrultusunda sitemizde sadece eğitim başlıkları yer almaktadır. Eğitim başlıkları ile ilgili daha fazla detaya ve içeriğe ihtiyaç duyduğunuz takdir de kurumumuzla iletişime geçebilirsiniz.

1. Beden Dili ve Kişisel İmaj
2. Çatışma Yönetimi
3. Düşünce Haritaları
4. Ekip Yönetimi
5. Etkili İletişim Teknikleri
6. Etkili Takım Çalışması
7. Etkin Yöneticilik ve Liderlik
8. Farklı Kişilik Türleri ve İnsanları Tanıma
9. Diksiyon ve Etkili Konuşma

10. Hedef Belirleme ve Sonuç Alma
11. Zor insanlarla başa çıkma ve ikna
12. İş yerinden Yüksek Motivasyon
13. İnovasyon ve yeni fikirler üretme
14. Kurumsal Kültür Bilinci ve Aidiyet
15. Müşteri Memnuniyeti
16. Müzakere Teknikleri
17. Problem Çözme Teknikleri
18. Stres Yönetimi

19. Etkili Sunum Teknikleri
20. Toplantı Yönetimi
21. Zaman Yönetimi
22. Stratejik plan ve stratejik yönetim
23. Kriz Yönetimi
24. Satış ve Pazarlama
25. Temel marka yönetimi ve markalaşma
26. Mülakat Teknikleri
27. Proje Yönetimi

28. Problem çözme ve karar verme
29. Kariyer Yönetimi ve Geliştirme
30. İnsan Kaynakları Yönetimi
31. Protokol Kuralları
32. Mobbing Engelleme ve Takım Çalışması
33. Tüketici Psikolojisi
34. İş geliştirme ve kurumsallaşma
35. Müşteri Memnuniyeti
36. Girişimcilik

KİŞİŞEL BECERİLER

 • Diksiyon ve Etkili Konuşma
 • Mikro Beden Dili
 • Etkili Sunum Teknikleri ve Hitabet
 • Temel İletişim Teknikleri
 • Kriz Yönetimi
 • Problem Çözme ve Hızlı Karar Verme

GRUP YETİLERİ

 • Temel İletişim Teknikleri
 • Öfke ve Stres Kontrolü
 • Zaman Yönetimi
 • Stratejik Planlama ve Toplantı Yönetimi
 • Takım Çalışması ve Liderlik

DUYGU YÖNETİMİ

 • Tükenmişlik Sendromu
 • Heyecanı Kontrol Etme
 • Heyecanla Başa Çıkma
 • Tükenmişlik Sendromu
 • Motivasyon
 • Trafik Psikolojisi

İŞ HAYATI

 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma ve İkna
 • Çatışma ve Tartışma Yönetimi
 • Denetim ve Denetleme Psikolojisi
 • Zaman Oryantasyonu
 • Protokol ve Nezaket Kuralları
 • Girişimcilik ve Markalaşma