Eğitim Alanlarımız

Eğitim verdiğimiz alanlar başlıca 4 grup altında toplanarak aşşağıdaki gibidir.

iam inovasyon ve ar-ge merkezi olarak; çözüm ortaklarımızla yürüttüğümüz tüm ilişkiler ve sunduğumuz hizmet önem ve hassasiyet taşımaktadır.

Bu doğrultu da; daha iyi hizmet verebilmek için gizlilik politikamız doğrultusunda sitemizde sadece eğitim başlıkları yer almaktadır. Eğitim başlıkları ile ilgili daha fazla detaya ve içeriğe ihtiyaç duyduğunuz takdir de kurumumuzla iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim Konu Başlıkları;

1)Beden Dili ve Kişisel İmaj

2)Çatışma Yönetimi (Etkili Çalışma ve Çözme Stratejileri)

3)Düşünce Haritaları

4)Ekip Yönetimi (Çalışanları doğru yönlendirebilme)

5)Etkili İletişim Teknikleri

6)Etkili Takım Çalışması (Takıma Güvenme ve Aidiyet)

7)Etkin Yöneticilik ve Liderlik

8)Farklı Kişilik Türleri ve İnsanları Tanıma

9)Diksiyon ve Etkili Konuşma

10)Hedef Belirleme ve Sonuç Alma

11)Zor insanlarla başa çıkma ve ikna

12)İş yerinden Yüksek Motivasyon

13)İnovasyon ve yeni fikirler üretme

14)Kurumsal Kültür Bilinci ve Aidiyet

15)Müşteri Memnuniyeti

16)Müzakere Teknikleri

17)Problem Çözme Teknikleri

18)Stres Yönetimi

19)Etkili Sunum Teknikleri

20)Toplantı Yönetimi

21)Zaman Yönetimi

22)Stratejik plan ve stratejik yönetim

23)Kriz Yönetimi

24)Satış ve Pazarlama

25)Temel marka yönetimi ve markalaşma

26)Mülakat Teknikleri

27)Proje Yönetimi

28)Problem çözme ve karar verme

29)Kariyer Yönetimi ve Geliştirme

30)İnsan Kaynakları Yönetimi

31)Protokol Kuralları

32)Mobbing Engelleme ve Takım Çalışması

33)Tüketici Psikolojisi

34)İş geliştirme ve kurumsallaşma

35)Müşteri Memnuniyeti

36)Girişimcilik

KİŞİŞEL BECERİLER

 • Diksiyon ve Etkili Konuşma
 • Mikro Beden Dili
 • Etkili Sunum Teknikleri ve Hitabet
 • Temel İletişim Teknikleri
 • Kriz Yönetimi
 • Problem Çözme ve Hızlı Karar Verme
FIND OUT MORE

GRUP YETİLERİ

 • Temel İletişim Teknikleri
 • Öfke ve Stres Kontrolü
 • Zaman Yönetimi
 • Stratejik Planlama ve Toplantı Yönetimi
 • Takım Çalışması ve Liderlik
FIND OUT MORE

DUYGU YÖNETİMİ

 • Tükenmişlik Sendromu
 • Heyecanı Kontrol Etme
 • Heyecanla Başa Çıkma
 • Tükenmişlik Sendromu
 • Motivasyon
 • Trafik Psikolojisi
FIND OUT MORE

İŞ HAYATI

 • Zor İnsanlarla Başa Çıkma ve İkna
 • Çatışma ve Tartışma Yönetimi
 • Denetim ve Denetleme Psikolojisi
 • Zaman Oryantasyonu
 • Protokol ve Nezaket Kuralları
 • Girişimcilik ve Markalaşma
FIND OUT MORE